WYDARZENIA

Z NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Warsztaty

WARSZTATY MUZYCZNE

W ramach warsztatów "Kultura regionu" rodziny, które wybrały zgłębianie muzyki ludowej ćwiczyły wykonywanie wybranych piosenek ludowych. Zajęcia prowadzone były pod kierunkiem pani Agnieszki Kamińskiej od początku sierpnia 2017 roku.

Czytaj więcej...

Szkolenie - Animacja Stref Publicznych

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 SZKOLENIE Z ZAKRESU ANIMACJI STREF PUBLICZNYCH

20 osób, które zgłosiły w formularzach rekrutacyjnych gotowość do aktywności z Rodzinami w swoich Strefach oraz przedstawiciele stowarzyszenia Strefa Edukacji i Kultury - wzięło udział w szkoleniach w dniach 14-15 czerwca 2017 roku, które odbyło się w Dąbrówce.

Nauka i praktyka wypracowały wiele metod i narzędzi uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, w tym doceniły rolę partycypacji społecznej - i my chcemy z tego korzystać. Liderzy - Przewodnicy zostali przeszkoleni i będą wspierać instruktorów w swoich Strefach - w Domu Ludowym w Dąbrówce, w Kurzynie Wielkiej i GCK-u w Ulanowie.

Czytaj więcej...

Biesiada Etnologów

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – „Etnologia dla zaawansowanych” 2016

PREZENTACJA DOROBKU UCZESTNIKÓW Z TRZECH STREF SENIORA   

Na biesiadzie spotkało się ponad 100 osób: uczestnicy projektu "Etnologia dla zaawansowanych", realizatorzy oraz osoby z gminy Ulanów, dla których seniorzy to ważna grupa społeczna. Pan burmistrz - Stanisław Garbacz zapewnił o dalszej współpracy Gminy ze Stowarzyszeniem dla dobra seniorów, dyrektor Gminnego Centrum Kultury - Mirosław Kus udostępnił aulę i wszystkie potrzebna sprzęty. A seniorzy? Zaprezentowali się na scenie! W układach gimnastycznych, w pieśniach ludowych, w prezentacjach scen z życia dawnej wsi. Były odtwarzane  filmy nagrane w trakcie realizacji projektu, gromkie brawa, podziękowania, dyplomy, śpiewniki, pamiątkowe gadżety dla wszystkich i piosenki ułożone specjalnie na tę okazję. Niecodzienną atmosferę pomogła utrzymać Kapela Flisacka prowadzona przez pana Dariusza Banasia. Koordynator - pani Elżbieta Olszówka zapewniła seniorów o napisaniu dla nich kolejnego projektu. Na biesiadzie stwierdziła: "Jeśli nam szczęście dopisze będziemy kontynuować działalność w przyszłym roku w Stefach Seniora".

Czytaj więcej...

Konkurs

KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ULANÓW - "RODZINA W KULTURZE"

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zapraszamy do udziału w konkursie oraz śledzenia fanpage Stowarzyszenia!

 

Czytaj więcej...

Rekreacja Ruchowa

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – „Etnologia dla zaawansowanych” 2016

AEROBIK I NORDIC WALKING        

Od sierpnia do końca listopada uczestnicy "Etnologii dla zaawansowanych" brali również udział w zajęciach sportowych. Instruktorka aerobiku pani Lucyna Garbacz przygotowywała różnorodne ćwiczenia, dostosowane do możliwości seniorów, z wykorzystaniem dostępnych akcesoriów, w tym zakupionych piłek gimnastycznych. Trener pan Jurek Bryła prowadził ogólnorozwojowe zajęcia rekreacyjno-sportowe. Były też wyprawy rowerowe oraz nordic walking z nowymi kijkami trekingowymi, które przydały się także podczas wyprawy w Pieniny i Beskidy.

Czytaj więcej...